Aktiviteter


Artikel

Læge Carsten Vagn-Hansen skriver

 

Folkedans er en lyslevende og livskraftig kulturtradition. For kultur er ikke kun symfoniorkestre, teatre og fin kunst. Kultur er udtryk for vores måde at leve vores liv på sammen.
Vi har som mennesker behov for at være sammen på en aktiv måde i sang og dans, der er stærke udtryk for vores kultur og livsglæde.

Folkedans er sundhed
Dansen styrker hele kroppens husholdning, fællesskabet mellem mennesker, livsglæden og trivslen. Alle symptomer og sygdomme træder i baggrunden, når dansen trædes, og musikken spiller op.
Folkedans er bestemt ikke et levn fra fortiden. Den er tværtimod lyslevende og livskraftig. Folkedansen har en stærk tradition, der er mere præget af levende menneskers behov end af de enkelte landes kultur.

Vi har som mennesker behov for at være sammen på en aktiv måde i sang og dans, der er stærke udtryk for vores kultur og livsglæde. Fællesskab betyder, at vi skaber noget sammen, og det gør vi i høj grad i dansen.

I folkedans er det ikke kun to, der danser sammen og glemmer de andre omkring dem. Folkedans er fællesdans, hvor alle er en del af den helhed, som dansene er, og som er noget af det væsentligste ved disse danse.

Gør deres bedste
Det svageste led bestemmer kædens styrke, og anstrenger alle sig ikke for at få kæden til at fungere, går dansen i stykker. Det kan være fornøjeligt nok, når man er ved at indøve dansene, når nogen klokker i det, men når det går løs ved danseaftener og opvisninger, er det vigtigt, at alle gør deres bedste for at få dansen til at gå perfekt.
Ligesom fagstolthed er vigtig for en god håndværker, så er stoltheden ved den fælles præstation under en folkedans med til at give et ubrydeligt fællesskab og en stor indre styrke.

Bevægelse styrker
Folkedansen er en bevægelse i sig selv, stærk og levedygtig, men den sætter også mennesker i bevægelse, og det er sundt.
Alt det der bruges, holdes stærkt og funktionsdygtigt, mens alt det, der ikke bruges, visner og forgår. Det gælder alle vores sanser, vores hukommelse, vores færdigheder af alle arter men ikke mindst vores muskler, sener, knogler, ryg, lunger og hjerte. Det hele bliver styrket i dansen.

Musklerne udvikles og bliver smidige og udholdende. Stivheden går af ledbåndene, der bliver smidige og stærke, brusken i leddene smøres, styrkes og holdes ved lige, ryggen bliver stærk og rank, og knoglerne undgår at blive svækkede ved for megen sidden og dovenskab.
Hjertet tåler det hele og bliver måned for måned stærkere og stærkere ved at blive brugt til det yderste.

Det gælder også for mennesker med dårligt hjerte. Læg mærke til, at hvor der danses, lægges stokke og piller til side, og de dansende holder ud i timevis uden et muk og åndenød, hjertebanken eller hjertekrampe. Det er først, når musikken er forbi, at der er tid til at være syg igen.

Det er godt for åndedrættet at danse, lige så godt som åndedrætsøvelser. Lungerne bliver stærkere, med mere elastik væv, og åndedrætsmusklerne bliver styrket.
Bruges musklerne i kroppen meget, kommer du i god form, og ilten går så lettere fra blodet og ind i musklerne, hvor den bliver brugt til energidannelse.

Hele kredsløbet bliver sundere, og blodtrykket falder, da den øgede iltoptagelse fra blodet fører til et mindre behov for blodgennemstrømning i vævene. Hele immunforsvaret og modstandskraften mod smitte og fremmed væv, som for eksempel kræftceller, styrkes også ved masser af motion, og er der nogen fornøjeligere form for motion end dans? Og bagefter bliver det let at sove.

Også psyken har gavn af dansen. Legemelig anstrengelse er det bedste middel mod angst og andre psykiske lidelser. Det er nu blevet en anerkendt del af behandlingen af sindslidelser at få rigelig motion.
Det næste bliver, at de sindslidende skal danse. Musik virker både beroligende og smertestillende, og ved dans bringes mennesker ud ad deres isolation og tvinges til at røre ved hinanden.

Ved at blive berørt bliver vi stærkere og får lettere ved at føle os som en del af et fællesskab, og det, at nogen mennesker bruger berøring til at chikanere andre, skal ikke ødelægge fornøjelsen for alle os, der har glæde ved at røre ved hinanden, når vi mødes under for eksempel dans. Har du rent mel i posen, bliver du ikke misforstået.

En meget fornøjelig form for folkedans er den amerikanske squaredance, der er den officielle amerikanske folkedans. Her danses der parvis, fire par overfor hinanden, under ledelse af en "caller", der fortæller danserne hvad de skal gøre under dansen.
Da de ikke ved det på forhånd, kræver det en koncentreret opmærksomhed, hvilket er god gymnastik for hjernen.

Seniordans
Der kan for alle komme en tid, hvor folkedans kan blive for anstrengende, eller hvor lysten til folkedans hos ældre mennesker modnes eller måske fremkommer, efter at vedkommende er blevet alene.

Her er seniordans den rette løsning, for den er ikke så anstrengende, og man behøver ikke at være et par for at deltage. Der behøver heller ikke at være lige mange mænd og kvinder i dansen. Med farvede bånd markeres parrene, uden hensyn til køn.

Seniordans har fået godt fodfæste, både i Danmark og udlandet. Ligesom folkedanserne har deres landsorganisation, findes der også Landsforeningen Dansk Senior Dans, der uddanner instruktører og har den tredje alder som målgruppe.

Man tror i foreningen med god grund på, at seniordansen repræsenterer et af de bedste ativitetstilbud til ældre i Danmark.
Seniordans er andet og mere end dansen. Den giver livsglæde, en naturlig respekt for andre, tryghed og et fælles engagement i hinanden og fælles oplevelser. Desuden er der indbygget tid til at lytte til hinanden og fællesomsorg.

Seniordansen ledes af en danseleder, der er det af lyst og har ladet sig uddanne til det. Dansene er i et tempo, som alle kan holde til, uden hop og skarpe drejninger. Dansene er udviklet fra danske og udenlandske folkedanse, der er forenklede, så de kan danses af folk i alle aldre.

Også hjernen styrkes i seniordansen, da den koncentration, der er nødvendig for at huske dansenes trin og mønstre, styrker hukommelsen og evnen til at koncentrere sig.
Der er masser af latter og grin, hvilket også er meget styrkende for sundheden. Der danses livsglæde, og det er det bedste middel til at bevare livslysten.

 

Denne artikkel er skrevet af, og offentliggjort med tilladelse af læge:
Carsten Vagn-Hansen.